Kịch liệt chúc mừng 45 năm VTV

Kịch liệt chúc mừng 45 năm VTV.
Bén duyên với truyền hình hơn 2 năm, đeo logo VTV cũng được gần số đó, so với 45 năm thì mình chỉ là đứa trẻ.
Cố gắng, cố gắng hơn nữa.??

30/03/2018

4 T_COMMENT:
Trang Kiều
29-03-2018, 19:02:09
Nhìn như người nhớn í nhờ :)))). :P
Phan Trang
29-03-2018, 19:02:09
ơ a đeo phải à :))
Hạ Thúy Nguyễn
29-03-2018, 19:02:09
Rất thích cái logo :3
Đinh Nhất Nhã
29-03-2018, 19:02:09
Vtv là chàng trai xử nữ aaa

Gửi bình luận

Tên của bạn: *
Email *:
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan