ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ - TỪ BUỒNG PHỔI ĐẾN “HẠT CÀ”
ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ - TỪ BUỒNG PHỔI ĐẾN “HẠT CÀ”
Những phân tử nào đã gây ra biến đối ? Mối quan tâm của nhóm nghiên cứu ở Hamilton tập trung vào nhũng cấu trúc oxit cácbon nhiều vòng li ti có mùi, thành phần thường gặp của muội và bụi. Người ta đã nghiên cứu nồng độ 26 dạng biến đổi nguyên tố loại này trong khổng khí (trong đó có 7 hợp chất gây ung thư nằm trong danh mục của cơ quan bảo vệ môi trường...
Xem chi tiết
ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ  -  Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN
ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ - Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN
Tập thể các nhà nghiên cứu do GS. Christopher Somers chỉ đạo đã nuôi một đàn chuột ở khu vực thành phố, gần lò luyện thép và xa lộ chính của thành phố Hamilton. Một nửa đàn được nuôi trong chuồng với lỗ thông hơi thoải mái, nửa còn lại- trong chuồng được bảo vệ bằng hệ thống lọc khí đặc biệt. Đàn chuột thứ hai được đưa cách xa 30km, ở khu vực nông thôn,...
Xem chi tiết
ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ
ĐỐI VỚI “CON GIỐNG”, Ở NHÀ QUÊ KHỎE HƠN ĐÔ THỊ
 Tình trạng ô nhiễm không khí ngày nay được coi là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với sức khỏe nhiều chục triệu người trên toàn thế giới. Những phân tử hợp chất độc hại do các xí nghiệp công nghiệp cũng như xe cộ thải vào không khí năm sau tăng hơn năm trước. Những nghiên cứu dịch bệnh học chứng minh rằng, việc hít thở không khí ô nhiễm làm gia...
Xem chi tiết
BẢN CHẤT CỦA LINH HỒN
BẢN CHẤT CỦA LINH HỒN
Trước khi trả lời câu hỏi vì sao con người một khi bị bất ngờ mất não vẫn không bị chết ngay, hoàn toàn có khả năng điều khiển cơ thể và có những hành động như thể vẫn được điều khiển bằng một hệ thống trí tuệ nào đó, chúng ta quay trở về với một câu hỏi chủ yếu của triết học mà trong suốt nhiều thế kỷ vẫn lả chủ đề tranh luận giữa những người theo chủ nghĩa duy vật...
Xem chi tiết