Vậy thì nguồn sống của dân Bình Thuận sẽ đi về đâu trong khi dân chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản???

Vậy thì nguồn sống của dân Bình Thuận sẽ đi về đâu trong khi dân chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản???thương dân vì dân là đây sao???thương dân là triệt đường sống của dân để dân chết đói hảrồi ngành du lịch nguồn sống của dân được đặt ở đâu????đặt trên chữ TIỀN à

22/07/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn: *
Email *:
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan